• Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg K169

  • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

  • Lading av elektriske kjøretøy K181

  • Elektroniske innbrudds- og overfallsalarmsystemer, Nivå 1 K182

  • NEK 400:2014 - endringer K137

  • Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening K140

  • 5-sikre standard boligdokumentasjon K147

  • Bolignormen NEK 400:823 K148

  • Måleteknikk for sluttkontroll K150

  • Forberedelse til systemrevisjon K166

  • Branntetting for montører K164