• Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

  • Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg K169

  • Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening K140

  • Måleteknikk for sluttkontroll K150

  • 5-sikre standard boligdokumentasjon K147

  • NEK 400:2014 - endringer K137

  • NEK 400:2010 - endringer K152

  • Bolignormen NEK 400:823 K148

  • Systemrevisjon K166