• Innføring i solcellekraft K168

 • NEK 399:2018 K176

 • NEK 400:2018 - endringer K178

 • Use of personnel lifts KB01

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere K167

Ekom

 • 5-sikre EKOM med NEK 700 K161

 • NEK 700: 2016 - endringer K162

El-installasjon

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg K169

 • NEK 400:2014 - endringer K137

 • Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening K140

 • 5-sikre standard boligdokumentasjon K147

 • Bolignormen NEK 400:823 K148

 • Måleteknikk for sluttkontroll K150

 • NEK 400:2010 - endringer K152

 • Systemrevisjon K166

FSE

 • FSE low voltage for lift fitters K170

 • FSE Low voltage K127

 • FSE High voltage K128

 • FSE High- and low voltage K129

 • FSE for instructed personnel K141

HSE

 • Documented training: Handheld tools and building saws EBA002

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • First-aid for electricians K165

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Fire Prevention During Hot Work K074

 • HSE for management NI004

 • Arbeider i høyden K145

 • Nye arbeidsmiljøforskrifter - 2013 K154

 • Noise Training Course K138

Nyheter

 • Over streken? - et kurs i etikk K163

 • FSE low voltage for lift fitters K170

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

 • Branntetting for montører K164