• Over streken? - et kurs i etikk K163

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

 • Innføring i solcellekraft K168

  555,00 NOK
  346,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • NEK 399:2018 K176

  780,00 NOK
  500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • NEK 400:2018 - endringer K178

  665,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bruk av personløfter KB01

  1 275,00 NOK
  1 147,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosjekt fareblind SfS001

 • Lys og belysning med fokus på universell utforming LK001

  2 030,00 NOK
  1 723,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Batterier og lokal energilagring K187

  555,00 NOK
  462,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

  780,00 NOK
  500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere K167

  780,00 NOK
  500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

Ekom

 • NEK 700:2020 - endringer K186

  665,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • NEK 700: 2016 - endringer K162

  665,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

El-installasjon

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

  372,00 NOK
  331,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg K169

  780,00 NOK
  500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Lading av elektriske kjøretøy K181

  555,00 NOK
  346,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Elektroniske innbrudds- og overfallsalarmsystemer, Nivå 1 K182

  1 391,00 NOK
  864,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • NEK 400:2014 - endringer K137

  665,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening K140

  555,00 NOK
  346,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • 5-sikre standard boligdokumentasjon K147

  665,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bolignormen NEK 400:823 K148

  555,00 NOK
  346,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Måleteknikk for sluttkontroll K150

  665,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • NEK 400:2010 - endringer K152

  665,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Branntetting for montører K164

  780,00 NOK
  500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Forberedelse til systemrevisjon K166

  780,00 NOK
  500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

FSE

 • FSE lavspenning for heismontører K170

  780,00 NOK
  466,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for togelektrikere K188

  1 391,00 NOK
  809,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for instruert togpersonell K189

  780,00 NOK
  466,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Lavspenning K127

  780,00 NOK
  466,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Høyspenning K128

  780,00 NOK
  466,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Høy- og lavspenning K129

  1 391,00 NOK
  809,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for instruert personell K141

  592,00 NOK
  389,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

HMS

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  710,00 NOK
  630,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

  2 071,00 NOK
  1 820,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp for elektropersonell K165

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

  372,00 NOK
  331,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Ergonomi K185

 • Badge

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  1 450,00 NOK
  1 347,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS for ledere (§3-5) NI004

 • Arbeider i høyden K145

  665,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Støykurs K138

  565,00 NOK
  509,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Branntetting for montører K164

  780,00 NOK
  500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

Nyheter

 • Elektroniske innbrudds- og overfallsalarmsystemer, Nivå 1 K182

  1 391,00 NOK
  864,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for togelektrikere K188

  1 391,00 NOK
  809,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for instruert togpersonell K189

  780,00 NOK
  466,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Ergonomi K185

 • NEK 700:2020 - endringer K186

  665,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer