• Innføring i solcellekraft K168

 • NEK 399:2018 K176

 • NEK 400:2018 - endringer K178

 • Bruk av personløfter KB01

 • Prosjekt fareblind SfS001

 • Lys og belysning med fokus på universell utforming LK001

 • Elektroniske innbrudds- og overfallsalarmsystemer, Nivå 1 K182

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere K167

Ekom

 • 5-sikre EKOM med NEK 700 K161

 • NEK 700: 2016 - endringer K162

El-installasjon

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg K169

 • NEK 400:2014 - endringer K137

 • Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening K140

 • 5-sikre standard boligdokumentasjon K147

 • Bolignormen NEK 400:823 K148

 • Måleteknikk for sluttkontroll K150

 • NEK 400:2010 - endringer K152

 • Systemrevisjon K166

FSE

 • FSE lavspenning for heismontører K170

 • FSE Lavspenning K127

 • FSE Høyspenning K128

 • FSE Høy- og lavspenning K129

 • FSE for instruert personell K141

HMS

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

 • Førstehjelp for elektropersonell K165

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

 • HMS for ledere (§3-5) NI004

 • Arbeider i høyden K145

 • Nye arbeidsmiljøforskrifter - 2013 K154

 • Støykurs K138

Nyheter

 • Over streken? - et kurs i etikk K163

 • FSE lavspenning for heismontører K170

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

 • Lading av elektriske kjøretøy K181

 • Branntetting for montører K164