713,00 NOK 610,00 NOK (Medlemspris)

Vi tilbyr kvantumsrabatt ved bestilling av flere lisenser.

 • 25+ lisenser: 15% rabatt
 • 50+ lisenser: 20% rabatt
 • 75+ lisenser: 25% rabatt
Målgruppe
Elektrofagarbeidere og annet personell som arbeider på eller nær ved elektriske installasjoner.
Språk
 • English
 • Norsk
Varighet
2 timer, 45 minutter
Sluttest
Webbasert sluttest
Produsent
Nelfo
Tilbyder
Nelfo
Kategorier
Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.
Kurset berører førstehjelp som en introduksjon. Det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.
Ref. veiledningen til FSE §7. Kurset tilfredsstiller også Petroliumtilsynets krav til sikkerhetsopplæring i Aktivitetforskriften §91.

Innhold

 • Definisjoner
 • Konsekvenser av strømskader
 • Planlegging av arbeid
 • Verneutstyr
 • Adgang
 • Vedlikehold
 • Melderutiner
 • Måleinstrumenter
 • Ulykkesberedskap
 • Arbeid på frakoblet anlegg
 • Arbeid under spenning
 • Arbeid nær ved spenningsatt anlegg