• Innføring i solcellekraft K168

 • NEK 399:2018 K176

 • NEK 400:2018 - endringer K178

 • Use of personnel lifts KB01

  1 250,00 NOK
  1 125,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • Projekt faroblind SfS001

 • Lys og belysning med fokus på universell utforming LK001

  1 990,00 NOK
  1 690,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • Elektroniske innbrudds- og overfallsalarmsystemer, Nivå 1 K182

  1 364,00 NOK
  1 130,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • Ergonomi K185

  1 324,00 NOK
  1 192,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • NEK 700:2020 - endringer K186

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere K167

Ekom

 • 5-sikre EKOM med NEK 700 K161

  1 324,00 NOK
  1 100,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • NEK 700: 2016 - endringer K162

El-installasjon

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg K169

 • NEK 400:2014 - endringer K137

 • Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening K140

 • 5-sikre standard boligdokumentasjon K147

 • Bolignormen NEK 400:823 K148

 • Måleteknikk for sluttkontroll K150

 • NEK 400:2010 - endringer K152

 • Forberedelse til systemrevisjon K166

FSE

 • FSE low voltage for lift fitters K170

 • FSE i skolen K184

 • FSE Low voltage K127

 • FSE High voltage K128

 • FSE High- and low voltage K129

  1 364,00 NOK
  1 133,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • FSE for instructed personnel K141

HSE

 • Documented training: Handheld tools and building saws EBA002

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

  2 030,00 NOK
  1 785,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • First-aid for electricians K165

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Brandskydd vid hett arbete K074

  1 300,00 NOK
  1 170,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • HSE for management NI004

 • Arbeider i høyden K145

 • Nye arbeidsmiljøforskrifter - 2013 K154

 • Noise Training Course K138

Nyheter

 • Over streken? - et kurs i etikk K163

 • FSE low voltage for lift fitters K170

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

 • Lading av elektriske kjøretøy K181

 • Branntetting for montører K164